Tietosuojaseloste

Home / Tietosuojaseloste

Seppälän lammastilan tietosuojaseloste 24.6.2020

Rekisterinpitäjä

Seppälän lammastila Harri Turu,  Y-tunnus 1903177-1

Yhteystiedot:

Osoite Peltotie 30, 49700 Miehikkälä
Puhelin 0503385254
Email  myynti@seppalanlammastila.fi

Rekisteröidyt

Rekisteröimme Seppälän lammastilan asiakkaiden, mahdollisten potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden yhteystiedot ja laskutustiedot.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja yhteistyökumppanuuden perusteella. Nämä yhteystiedot ovat tulleet asiakakan tai yhteistyökumppanin itse antaen, jotta asiakkuutta, yhteistyötä ja sopimuksia voidaan ylläpitää ja työstää (tarjoukset, tilausvahvistukset, sopimukset, laskutukset)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • yhteistyökumppanuuden hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • laskutukseen

Rekisteriin tallennetavat tiedot

Asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme löytyy seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite
 • tiedot tarjotuista / ostetuista tuotteista / palveluista (tarjoukset, sopimukset ja tilausvahvistukset)
 • sosiaaliturvatunnuksia emme kerää mihinkään tietoihimme

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi mitä viranomainen lakiin tai asetukseen perustuen meiltä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Anu Turu, Peltotie 30 49700 MIEHIKKÄLÄ tai sähköpostitse myynti@seppalanlammastila.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Emme ylläpidä mitään julkisia tietolähteitä, vaan kaikki kerätty tieto on käytössä ainoastaan asiakkaan (tai yhteistyökumppanin) ja meidän välistä yhteyden pitämistä ja asioiden hoitamista varten. Emme välitä mitään tietoja millekään kolmannelle taholle, paitsi mitä viranomainen lakiin tai asetukseen perustuen edellyttää

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä
 • yhteistyökumppanilta yhteistyösopimuksen syntyessä
 • asiakkaan ottaessa yhteyttä ja pyytäessä tarjousta kotisivujemme kautta
 • asiakkaan ottaessa yhteyttä oma-aloitteisesti sähköpostilla / soittamalla

Asiakastiedot säilytetään työkäytössä olevalla tietokoneella sekä webbihotellipalvelimella. Pääsy tietoihin on suojattu asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksemme ulkopuolelle.

Tietojen säilytyksen kesto

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai yhteistyökumppanuus on voimassa, tai niin pitkään kuin laki sitä edellyttää.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti Seppälän lammasatilan asiakkuuksista, tilauksista, laskutuksesta ja markkinoinnista hoitavat henkilöt.

Henkilötietojen käyttöä ei ole ulkoistettu kenellekään eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin jostain syystä tehtäisiin (esim. asiakkaan omasta toiveesta), niin takaisimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsiteltäisiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 Emme siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.